บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด เข้าบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.  คุณณัฏฐศรัณฐ์ ขุนทิพย์ HR Manager บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาบรรยายให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงเรียนวิชาการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 340 คน เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการด้านต่างๆ...
Read More