Blog

การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุตรเกษตรกรชาวสวนยางเข้ารับทุนการศึกษา ตั้งเเต่งวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังภาพ
Read More
สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง ภาคพิเศษ (สำหรับ ปวส.) รับสมัคร TCAS รอบ 4
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง ภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ดังนี้ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี รับจำนวน 40 คน แขนงธุรกิจเรือสำราญ รับจำนวน 30 คน แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน รับจำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ....
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 จำนวน 40 คน สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/text/J5-66.pdf
Read More
เปิดรับสมัคร คอร์สที่จะทำให้คุณพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ“คอร์สที่จะทำให้คุณพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ” 📌 จัดเต็ม Workshop พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ความมั่นใจ เป็นคนใหม่แบบมืออาชีพ ทักษะการรับประทานอาหารแบบสากล 📌 เทคนิคการแต่งกายเสริมภาพลักษณ์ และการวิเคราะห์จุดเด่นในรูปร่างแบบเฉพาะตัว Beauty Awakening 📌 วิทยากรชื่อดังระดับประเทศจากไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง ภายใต้กำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สร้างหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ และเจ้าของสถาบันเสริมความงามชื่อดัง Hair Experts Academy ที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์สิ่งที่ดีสุดจากภายในสู่ภายนอก ห้ามพลาด ‼ ‼♥ กิจกรรมพิเศษ...
Read More
ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากสโมสรนักศึกษาเเละบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. คณบดีคณะโลจิสจิกส์ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์เเละพัฒนานิสิต พร้อมด้วยตัวเเทนนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเเละบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน เเละร่วมพูดคุยเเลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น เเละกระบวนการการปฏิบัติงานของสโมสรนิสิต ทั้ง 2 หน่วยงาน
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล IEEE Xplore
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประธานสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ใน proceeding ของงานประชุมวิชาการ 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON) ร่วมกับคณาจารย์จากคณะวิทยาการสารสนเทศและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2023 อยู่ในฐานข้อมูล IEEE Xplore ทั้งนี้สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://ieeexplore.ieee.org/document/10126551
Read More