โครงการบรรยายเรื่อง “heat stroke”
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 15.15 น. ณ ห้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Inspirium) นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ได้บรรยายในเรื่อง “heat stroke" เพื่อให้นิสิตนำไปใช้ในการป้องกันการเกิด heat strokeและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิด heat stroke
Read More
คอร์สติว TOEIC 2023
คอร์สติว TOEIC 2023 ค่าเรียนเพียง 500 บาท (รวมชีทเรียนแล้ว) ระยะเวลาเรียนกว่า 30 ชั่วโมง อัดแน่นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ทั้งหมด ครบเครื่องทั้งการฟัง การอ่าน พร้อมวัดผลจากข้อสอบเสมือนจริงตามเวลาสอบจริง เรียนทุกวันอังคารและพุธ เวลา 17.00 - 19.00 น. (กำหนดการตาม QR CODE ในภาพด้านล่าง) สนใจสมัครเรียนได้ที่ https://forms.gle/rURJw1zJeztBau5y9 *** ด่วน!...
Read More
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ
“คอร์สที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่” พบกับกิจกรรมพิเศษ "Cocktail Party" ดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเลแสนอบอุ่น วัน-เวลา เรียน : วันเสาร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ( 15ชั่วโมง ) สถานที่ : ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าธรรมเนียม : 4,500 บาท (รวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 22 รถบรรทุกไฟฟ้ากับงานขนส่งและโลจิสติกส์ โอกาส อุปสรรค และการปฏิวัติเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 09:30 - 12:00ห้อง 401 อาคาร LOG2 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Agenda : ภาพรวมของตลาดรถบรรทุกไฟฟ้า เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า เหตุผลที่บริษัทควรจะเลือกใช้ หรือไม่ควรใช้รถบรรทุกไฟฟ้า Lessons learned รถบรรทุกไฟฟ้าดัดแปลง Panus Drive ข้อกังวลเกี่ยวกับการดูแลรักษา ชิ้นส่วน อะไหล่ในการซ่อมแซม และประกันวินาศภัย แชร์ประสบการณ์รถบรรทุกหัวลากไฟฟ้าไร้คนขับ บริษัท ฮัทชิสัน...
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 20/2566 เรื่อง ห้ามกระทำการใดที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา(light bulb) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสร้างบรรยากาศที่ดีของสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 20
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ นพ.ขจรยุทธ บางท่าไม้ ได้บรรยายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพของคนทำงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล” เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับกรณีตัวอย่างและประสบการณ์จริงในการดูแลสุขภาพ (Health) และการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล นำไปใช้ในการเตรียมตัวไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางทะเล
Read More
ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
งานประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ไปจัดงานประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตร และสาขาวิชาของคณะฯ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 20
Logistics Talk ครั้งที่ 20 “การดูแลสุขภาพของคนทำงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล” 📌 นำไปใช้ในการเตรียมตัวฝึกงานหรือทำงานในเรือสินค้าวิ่งระหว่างประเทศหรือสหกิจศึกษา 📌 นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางทะเล 🤵🏻 โดยนายแพทย์ขจรยุทธ บางท่าไม้ วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LOG 2-401 (ตึกใหม่) 📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณริท โทร. 038-103-102
Read More
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ “บุคลิกภาพที่ควรมี สู่ความสำเร็จในอาชีพ” 📌 จัดเต็ม Workshop พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ความมั่นใจ เป็นคนใหม่แบบมืออาชีพ 📌 เทคนิคการแต่งหน้าทำผมด้วยตนเอง Beauty Awakening และเทคนิคการรับประทานอาหารสากล 📌 วิทยากรชื่อดังระดับประเทศจากไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง ภายใต้กำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้เชี่ยวชาญด้านแต่งหน้า/ทำผมส่วนตัวของคุณ Paris Hilton **รับใบประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม** ระยะเวลาเรียน * วันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มวันที่ 8...
Read More