ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมโลจิสติกส์สินค้าอันตรายข้ามแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 4
เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ ฝึกอบรมฟรี!!!!! จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง แรงงานสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA)และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับน้องๆบัณฑิตที่เรียนจบแล้วหรือกำลังจะเป็นบัณฑิต (สมัครได้ทุกคณะ ทุกสาขา) ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
Read More
ศึกษาดูงานโครงการ EEC Automation Park ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์และนิสิตที่กำลังศึกษาในรายวิชา Automation Systems in Industrial Applications ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานโครงการ EEC Automation Park ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตที่กำลังศึกษาในรายวิชา Automation Systems in Industrial Applications ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที https://regservice.buu.ac.th/text/I5-67.pdf รับสมัครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน พ.ศ. 2567 สมัครทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
Read More
โครงการบรรยายเรื่อง “heat stroke”
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 15.15 น. ณ ห้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Inspirium) นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ได้บรรยายในเรื่อง “heat stroke" เพื่อให้นิสิตนำไปใช้ในการป้องกันการเกิด heat strokeและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิด heat stroke
Read More
คอร์สติว TOEIC 2023
คอร์สติว TOEIC 2023 ค่าเรียนเพียง 500 บาท (รวมชีทเรียนแล้ว) ระยะเวลาเรียนกว่า 30 ชั่วโมง อัดแน่นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ทั้งหมด ครบเครื่องทั้งการฟัง การอ่าน พร้อมวัดผลจากข้อสอบเสมือนจริงตามเวลาสอบจริง เรียนทุกวันอังคารและพุธ เวลา 17.00 - 19.00 น. (กำหนดการตาม QR CODE ในภาพด้านล่าง) สนใจสมัครเรียนได้ที่ https://forms.gle/rURJw1zJeztBau5y9 *** ด่วน!...
Read More
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ
“คอร์สที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่” พบกับกิจกรรมพิเศษ "Cocktail Party" ดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเลแสนอบอุ่น วัน-เวลา เรียน : วันเสาร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ( 15ชั่วโมง ) สถานที่ : ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าธรรมเนียม : 4,500 บาท (รวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 22 รถบรรทุกไฟฟ้ากับงานขนส่งและโลจิสติกส์ โอกาส อุปสรรค และการปฏิวัติเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 09:30 - 12:00ห้อง 401 อาคาร LOG2 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Agenda : ภาพรวมของตลาดรถบรรทุกไฟฟ้า เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า เหตุผลที่บริษัทควรจะเลือกใช้ หรือไม่ควรใช้รถบรรทุกไฟฟ้า Lessons learned รถบรรทุกไฟฟ้าดัดแปลง Panus Drive ข้อกังวลเกี่ยวกับการดูแลรักษา ชิ้นส่วน อะไหล่ในการซ่อมแซม และประกันวินาศภัย แชร์ประสบการณ์รถบรรทุกหัวลากไฟฟ้าไร้คนขับ บริษัท ฮัทชิสัน...
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 20/2566 เรื่อง ห้ามกระทำการใดที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา(light bulb) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสร้างบรรยากาศที่ดีของสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป
Read More