คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)

📍 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)

👉 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที https://regservice.buu.ac.th/text/I5-67.pdf

📌 รับสมัครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน พ.ศ. 2567

📌สมัครทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th