ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 23

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 23

ด้วยคณะโลจิสติกส์ จะจัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ ๒๓ ในหัวข้อ “เจาะลึกเทคนิคการค้าชายแดน: จีน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชาและเวียดนาม” แชร์ประสบการณ์ ข้อควรรู้ทางกฎหมายและเทคนิคการค้าที่น่าสนใจ”

โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และคณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ ห้อง LOG๒-๔๐๑ อาคารคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา