คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที https://regservice.buu.ac.th/text/I5-67.pdf รับสมัครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน พ.ศ. 2567 สมัครทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
Read More