ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 23
ด้วยคณะโลจิสติกส์ จะจัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ ๒๓ ในหัวข้อ “เจาะลึกเทคนิคการค้าชายแดน: จีน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชาและเวียดนาม” แชร์ประสบการณ์ ข้อควรรู้ทางกฎหมายและเทคนิคการค้าที่น่าสนใจ” โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และคณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น...
Read More
การสร้างแรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คุณวรัลชญาน์ ธรรมโพธิศักดิ์ ตำแหน่ง ประธาน บริษัท ฮอตพอตแมน กรุ๊ป จำกัด ให้เกียรติมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องนิสิตคณะโลจิสติกส์ ในรายวิชา การสร้างแรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์ ในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจหม่าล่า ชาบู ที่เป็นที่รู้จักของทุกคน ในกิจกรรมนี้นิสิตได้ทราบมุมมองของการพัฒนาตนเอง การสร้างเพิ่มทักษะให้ตัวเองจากปัจจุบันนำไปสู่อนาคต และได้ทราบประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า เรื่องการเรียน การเตรียมความพร้อมในการเรียน และได้เห็นแนวทางของการเรียนโลจิสติกส์และสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจตัวเองในอนาคตได้นอกจากนี้วิทยากรได้แบ่งปันประสบการณ์ความมั่นใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาโลจิสติกส์ ว่าสามารถนำไปสู่การทำงานจริงในอนาคตได้เป็นอย่างดี และเป็นศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ในกิจกรรมวันนี้มี ผศ.ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง...
Read More
โครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือสุขสวัสดิ์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี ทั้งหมด 82 คน นำโดย กัปตันกิตติศักดิ์ มัฆวาล อาจารย์ฐานันดร์ กัณฑะษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญภัส เมืองปัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ เศรษฐดา โดยได้นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมท่าเรือสุขสวัสดิ์และได้รับเกียรติจาก...
Read More