เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)
เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)สำหรับนิสิตที่เรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/SS66ระหว่างวันที่ 12 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566กำหนดการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 2064-66-ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา_0001_compressedDownload
Read More
คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ดังรายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาฯ ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาฯ โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาฯ
Read More