Cooperative Education

  1. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  2. บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
  3. บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  4. บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  5. บริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด