Logistics Talk ครั้งที่ 24 สิทธิประโยชน์คลังสินค้าปลอดอากร เขตประกอบการเสรีในนิคมอุตสาหกรรม และสิทธิประโยชน์ EEC

Logistics Talk ครั้งที่ 24 สิทธิประโยชน์คลังสินค้าปลอดอากร เขตประกอบการเสรีในนิคมอุตสาหกรรม และสิทธิประโยชน์ EEC

📢 คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย

⭐ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ⭐

📌 ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์คลังสินค้าปลอดอากร เขตประกอบการเสรีในนิคมอุตสาหกรรม และสิทธิประโยชน์ EEC”

📌 บรรยายโดย คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และประธานบริหารบริษัท อีเกิ้ล โลจิสติกส์ จำกัด

📅 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ชั้น ๔ ห้อง LOG๒-๔๐๑ อาคารคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา