ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมโลจิสติกส์สินค้าอันตรายข้ามแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมโลจิสติกส์สินค้าอันตรายข้ามแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 4

เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ ฝึกอบรมฟรี!!!!!

จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง แรงงาน
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA)
และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ให้กับน้องๆบัณฑิตที่เรียนจบแล้วหรือกำลังจะเป็นบัณฑิต (สมัครได้ทุกคณะ ทุกสาขา)

ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567