ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมโลจิสติกส์สินค้าอันตรายข้ามแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 4
เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ ฝึกอบรมฟรี!!!!! จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง แรงงานสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA)และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับน้องๆบัณฑิตที่เรียนจบแล้วหรือกำลังจะเป็นบัณฑิต (สมัครได้ทุกคณะ ทุกสาขา) ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
Read More