โครงการศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2566 กับโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 คณะโลจิสติกส์ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ การค้าระหว่างประเทศฯ ในรายวิชา 90010164 Logistics Inspiration แรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีแรงบันดาลใจในสายอาชีพที่ตนเองศึกษาอยู่ และได้เห็นภาพการทำงานจริงในสายงานอาชีพ ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าเยี่ยมชม...
Read More