Blog

รางวัล The winners of the 3rd/2017 Best Practice Competition
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเขษมศักดิ์ ปัททุม นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ที่ได้รับรางวัล The winners of the 3rd/2017 Best Practice Competition เป็นอันดับที่ 2 จากคนประจำเรือทั้งหมดของ บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์  และอาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา Operation management ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมีนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ ชั้นปี 3 เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน
Read More
การศึกษาดูงาน โดยนำนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและโท ขึ้นเรือโดยเดินทางจากท่าเรือกรุงเทพ ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสและ เรียนรู้วิธีการนำเรือระหว่างท่าเรือกรุงเทพไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และนิสิตได้มีโอกาสพบกับประสบการณ์จริง และเรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการศึกษาหาประสบการณ์ความรู้ภายนอกห้องเรียน และนิสิตยังสามารถใช้ประสบการณ์ดังกล่าวนี้ ไปปรับใช้ในการเรียน หรือการทำงานต่อไปในอนาคต ติดต่อสอบถาม 038-103100-3102 สำรองที่นั่งที่ออนไลน์ หรือลงชื่อที่สำนักงานคณะโลจิสติกส์ชั้น 2
Read More
บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.  คุณกฤษณะ เสือเล็ก Assistant General Manager  บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาบรรยายให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงเรียนวิชาการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 340...
Read More
โครงการ The beach cleaning day
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 06.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต บุคลากร สโมสรนิสิต และนิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการ The beach cleaning day ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการเก็บขยะบริเวณหาดวอนภา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่จะช่วยกันทำให้ชายหาดวอนนภามีทัศนียภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และปลูกจิตสำนึกในการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์  ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา Material handling and packaging ณ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2 เข้าร่วมทั้งหมด 48 คน  
Read More
ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้ให้การต้อนรับนักเรียน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และปีที่ 6 จำนวน 30 คน ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาตามความถนัด ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล
Read More
รางวัลชนะเลิศ การประกวดชายในวรรณคดี
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายทัศไนย อันโคตร นิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชายในวรรณคดี ในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยบูรพา    
Read More
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  อันหาที่สุดมิได้ตราบนิจนิรันดร์
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้นำเชียร์ เป็นตัวแทนนิสิตและบุคลากร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวิดีโอ แสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านบทเพลง "รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง" บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา ในแบบฉบับของ "ผู้นำเชียร์ หรือ ลีดมือ" สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : Cheerleader of Logistics BUU https://m.facebook.com/Cheerleaderlog/ [embed]https://www.youtube.com/watch?v=-7ANjyvdtDg&feature=youtu.be[/embed]
Read More
นิสิตฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการ Panus Thailand Logtech Award 2017
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย ธนพนธ์ ธนากิจอำนวยพร นางสาว ธนพร แก้วทอง และนางสาว นฤมล วรรณมูล นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติสก์ ชั้นปีที่ 3 นำทีม BPT คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงการ Panus Thailand Logtech Award 2017 ในหัวข้อ “Logistics Innovation” จัดโดย...
Read More