รางวัล The winners of the 3rd/2017 Best Practice Competition
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเขษมศักดิ์ ปัททุม นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ที่ได้รับรางวัล The winners of the 3rd/2017 Best Practice Competition เป็นอันดับที่ 2 จากคนประจำเรือทั้งหมดของ บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด
Read More