ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  อันหาที่สุดมิได้ตราบนิจนิรันดร์
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้นำเชียร์ เป็นตัวแทนนิสิตและบุคลากร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวิดีโอ แสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านบทเพลง "รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง" บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา ในแบบฉบับของ "ผู้นำเชียร์ หรือ ลีดมือ" สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : Cheerleader of Logistics BUU https://m.facebook.com/Cheerleaderlog/ [embed]https://www.youtube.com/watch?v=-7ANjyvdtDg&feature=youtu.be[/embed]
Read More
นิสิตฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการ Panus Thailand Logtech Award 2017
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย ธนพนธ์ ธนากิจอำนวยพร นางสาว ธนพร แก้วทอง และนางสาว นฤมล วรรณมูล นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติสก์ ชั้นปีที่ 3 นำทีม BPT คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงการ Panus Thailand Logtech Award 2017 ในหัวข้อ “Logistics Innovation” จัดโดย...
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น อาจารย์อนิรุทธิ์ ขันธสะอาด อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร และอาจารย์วินิจ ศิริจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสัมมนาการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด โดยมีนิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 74 คน
Read More
โครงการบูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก “องค์พ่อหลวงภูมิพล”
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 - 18.00 น นิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมโครงการบูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก "องค์พ่อหลวงภูมิพล" โดยนิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ ในคณะของตน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยด้วยกิจกรรมขับร้องเพลงเพื่อพ่อ เพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์  
Read More
ต้อนรับ นักเรียนทุนฯ รัชกาลที่ 10
เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้ให้การต้อนรับนักเรียน “โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และปีที่ 6 จำนวน 30 คน ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนอย่างรอบด้าน...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 63/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560        เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560  นั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้า ส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก...
Read More
ฟุตบอลสัมพันธ์ พี่-น้องโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานฟุตบอลสัมพันธ์ พี่-น้องโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1  ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ เพื่อสานสัมพันธ์และสืบสานธรรมเนียม พี่-น้อง คณะโลจิสติกส์ โดยมีรายชื่อทีมทั้งหมด ดังนี้ 1. LOG Master’s degree (ป.โท) 2. บ้านจ่า Academy (LOG...
Read More
ร่วมงานวันธำรง บัวศรี
เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้เข้าร่วมงานเพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ผู้บุกเบิกสถาบันการศึกษาแห่งนี้
Read More
ศึกษาดูงาน Robert Bosch Thailand
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 – 17.00 น  อาจารย์อนิรุทธิ์ ขันธสะอาด และอาจารย์มัธยะ ยุวมิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสัมมนาการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560  ณ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี  ที่นิคมเหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด โดยมีนิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 50 คน
Read More