แนะแนวหลักสูตร ป.ตรี ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน (ซึ่งก่อตั้งโดย 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท., กลุ่มบริษัท เอสซีจี, กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย, บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)) ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร...
Read More