Logistics Talk ครั้งที่ 13 หัวข้อ “The 2020 IMO Fuel Sulphur Regulation”
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ก็คือ มาตรการ IMO 2020 จึงได้จัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 13 หัวข้อ “The 2020 IMO Fuel Sulphur Regulation” ซึ่งเป็นข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ หรือกำมะถันให้เหลือ 0.5% จากปัจจุบัน 3.5% มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ....
Read More