ทำบุญวันสถาปนาคณะฯ
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์ขึ้น โดยมี  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัทในเครือ TMM Group ได้มอบทุนจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือของคณะโลจิสติกส์ต่อไป
Read More