ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ที่ได้รับทุนวิจัยประเทศฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ที่ได้รับทุนวิจัยประเทศฝรั่งเศส

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ที่ได้รับทุนวิจัยผ่านโครงการ Franco-Thai Young Talent Research Fellowship 2024 โดยจะได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้นที่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 2 เดือน