คณะโลจิสติกส์ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาและแนะแนวอาชีพ ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ และการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นำโดย ผศ.ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง และ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ และสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ นำโดย ผศ. กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์ ในกิจกรรมได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรียนต่อในอนาคต