เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ และการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นำโดย ผศ.ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง และ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ และสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ นำโดย ผศ. กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์ ในกิจกรรมได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรียนต่อในอนาคต
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 2. ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดในไฟล์แนบ   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกDownload
Read More