คณะโลจิสติกส์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดในไฟล์แนบ