รางวัลชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู

รางวัลชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะโลจิสติกส์ ที่ได้รับรางวัลในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา