ขอแสดงความยินดีกับ Freshy Boys 2018

ขอแสดงความยินดีกับ Freshy Boys 2018

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความดีกับ น้องกะทิ นายทิวัตถ์ โสภณ นิสิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับตำแหน่ง FRESHMEN BOY OF BUU 2018 ในการประกวด FRESHMEN OF BUU 2018 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และขอขอบคุณ น้องพราว นางสาวพิมพ์ลภัส ชื่อมณีสวรรค์ นิสิตสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนประกวด FRESHGIRLS OF BUU 2018