โครงการ Future Mobility การเดินทางในโลกอนาคตด้วยรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ

โครงการ Future Mobility การเดินทางในโลกอนาคตด้วยรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล รองคณบดี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตและได้ลงนามความร่วมมือในโครงการ Future Mobility การเดินทางในโลกอนาคตด้วยรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ กับ บริษัท Hankaisi Intelligent Technology Co., Ltd. (PIX Moving) สาธารณรัฐประชาชนจีน – Rebuild the City with Autonomous Mobility รวมทั้งเพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการยานยนต์ (และรถบรรทุกหัวลากไฟฟ้า) ขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับการเดินทางและขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ควบคุม อาทิเช่น สนามบิน ท่าเรือ เทอร์มินัล และลานตู้คอนเทนเนอร์