โครงการศึกษาดูงาน LogiMAT – Intelligent Warehouse 2023
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน LogiMAT - Intelligent Warehouse 2023 ณ Impact Exhibition Center Hall 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิศวกรรมโซ่อุปทาน ทั้งหมด 49 คน นำโดย...
Read More