หลักสูตรระยะสั้น “รู้กัญ” ซัพพลายเชนกัญชาจากเมล็ดพันธุ์ สู่ตลาดต่างประเทศ

หลักสูตรระยะสั้น “รู้กัญ” ซัพพลายเชนกัญชาจากเมล็ดพันธุ์ สู่ตลาดต่างประเทศ

คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับคณะเภสัชฯ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “รู้กัญ” ซัพพลายเชนกัญชาจากเมล็ดพันธุ์ สู่ตลาดต่างประเทศ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เรียนทุกวันเสาร์ ทั้งหมด 7 ครั้ง
เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565
หมายเหตุ: มีศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://buulog.com/index.php/course/roogan/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจารุณี 038-103102