โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดพิ่มเติม  https://sites.google.com/view/tpqimaritime/home   ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 ดังนี้ 1. (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว และอาชีพนักเดินเรือยอร์ช 2. (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช และ...
Read More