Blog

ผู้บริหารฯ เข้าพบ ผอ. ศูนย์ฝึก
      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณบดีและรองคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าหารือกับอาจารย์ยุวัน กมลเวชช รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้ขึ้นเยี่ยมชมเรือฝึกวิสูตรสาคร ซึ่งเป็นเรือฝึกที่ใช้ในการออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รวมทั้งนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
การแข่งขันฟุตบอลฯ
      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี ได้ร่วมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งหน่วยงานภาครัฐฯ และภาคเอกชน ณ ห้องประชุมกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กองทัพเรือ โดยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในสาย A...
Read More
ปตท. บรรยายพิเศษฯ
    วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะโลจิสติกส์ ได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ นิธิฐิมณีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายแผนและบริหารบริษัทในเครือ และคณะฯ จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษเรื่อง ตลาดพลังงานและการค้าพลังงานระหว่างประเทศ ให้กับนิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีอาจารย์วินิจ ศิริจิตร ประธานสาขาการค้าและพาณิชยนาวีให้การต้อนรับ
Read More
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ
  วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. คณบดีและคณะผู้บริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งของคณบดี และคณะผู้บริหาร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
ดร.สราวุธ ลักษณะโต ได้รับเชิญบรรยาย ณ การท่าเรือฯ
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Logistics Management" หลักสูตรก้าวสู่ผู้บริหาร รุ่นที่ 62 ณ ห้องฝึกอบรม กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Read More
การแข่งขันฟุตซอลประเพณี
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้เป็นประธานในการปิดการแข่งขันฟุตซอลประเพณี และมอบถ้วยให้แก่ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลประเพณีของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือกิจกรรม Futsal Logistics cup ครั้งที่ 11 ณ บริเวณสนามฟุตซอลข้างสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
ตรวจรับรองสถาบันที่ผลิตนายประจำเรือตามมาตรฐาน IMO
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 กัปตัน ภูเบศ อยู่สุข ประธานสาขาวิทยาการเดินเรือ ได้ต้อนรับนายโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ประธานพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษา ให้เกียรติมาตรวจรับรองคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้การรับรองว่าเป็นสถาบันที่ผลิตนายประจำเรือเป็นไปตามมาตรฐาน IMO
Read More
ความร่วมมือระหว่างคณะฯกับฐานทัพเรือสัตหีบ
  วันพฤหัสที่ 26 มกราคม 2560 คณบดีและรองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ คณะโลจิสติกส์ ได้เข้าพบพลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ และ นาวาเอกเกียรติกูล สุวรรณ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างคณะโลจิสติกส์ กับฐานทัพเรือสัตหีบและท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยสอดรับกับแผนเร่งด่วนที่ทางคณะฯจะเปิดหลักสูตรโลจิสติกส์ กลุ่มวิชาเอกเลือก โลจิสติกส์การบิน (Aviation Logistics) ในภาคการศึกษาหน้า 1/2560
Read More
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ
  วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
Read More
เข้าพบผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้เข้าพบ พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และด้านอื่นๆที่สำคัญ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยงานสำคัญของกองทัพเรือ มีหน่วยงานในบังคับบัญชาที่สำคัญหลายหน่วยงาน เช่น การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ อีกทั้งมีนโยบายและแผนการพัฒนาสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในขณะที่คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More