ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์

กำหนดการ

วันและเวลา

สถานที่

ขยายเวลารับสมัคร

วันนี้-16 กรกฎาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ อาคารใหม่ ชั้น 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

4 สิงหาคม 2560 https://buulog.com/

 

สอบสัมภาษณ์

5 สิงหาคม 2560

คณะโลจิสติกส์ อาคารใหม่ ชั้น 2

ประกาศผลสอบ

10 สิงหาคม 2560

https://buulog.com/

 

รายงานตัว+ชำระค่าเทอม งวดที่ 1 (Online)

15-19 สิงหาคม 2560

http://smartreg.buu.ac.th

 

ปฐมนิเทศ+ลงทะเบียน 19 สิงหาคม 2560

คณะโลจิสติกส์ อาคารใหม่ ชั้น 2

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

เริ่มเรียน 26 สิงหาคม 2560

คณะโลจิสติกส์ อาคารใหม่ ชั้น 2

 

***สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (BUU-Get)

(ขั้นตอนการสมัคร ตามรายละเอียดด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา)

-สมัครสอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

-วันสอบ 22 กรกฎาคม 2560

-ขั้นตอนการสมัครสอบ BUU – Get ครั้งที่ 6 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:00 – 15:00 น.
1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน >>https://goo.gl/forms/ugdkDpEQSGaTNJjD2
2. เมื่อท่านกรอกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถชำระเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา เลขบัญชี 386–1–00442–9 ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทองบางแสน
หรือ ชำระด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ชั้น 6 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
จำนวน 500 บาท หลังจากการสมัครแล้ว ภายใน 3 วัน เท่านั้น
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน (เช่น pay-in slip)ที่สามารถเห็นหลักฐานการโอนได้สมบูรณ์ มาที่อีเมล buuli2554@hotmail.com
เพียง 1 ครั้ง ภายใน 3 วัน หลังการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
4. หลังจากนั้น สถาบันภาษาจะตรวจสอบการโอนเงิน แล้วจึงประกาศรายชื่อโอนเรียบร้อยแล้ว ทาง li.buu.ac.th ใช้เวลา 7 วันทำการ
5. ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทาง li.buu.ac.th ก่อนวันสอบ 2 วัน
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BUU-GET กรุณาติดต่อสถาบันภาษา 038 102700 ต่อ 602, 603หรือ buuli2554@hotmail.com

เอกสารแนบ