เอกสารแนบ ประกาศเพิ่มเติม-ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2561 กำหนดการ กำหนดการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2561
Read More
Meeting นำเข้า-ส่งออก รุ่น 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนำเข้า-ส่งออก สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 1 (จำนวน 40 ท่าน) ได้มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน ณ ห้องทะเลดาว ร้านอาหารปะการัง บางแสน  ซึ่งงานนี้ได้มีวิทยากร คุณธารารัตน์ ลาจ้อย ตำแหน่ง Shipping Manager ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านชิ้ปปิ้ง มากกว่า 30 ปี (ศิษย์เก่า ป.โท...
Read More
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ “รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ 2561”
ขอเชิญนิสิตคณะโลจิสติกส์เข้าร่วมโครงการ รดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ใต้ตึกสหศึกษา คณะโลจิสติกส์  สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำขอพรจากอาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ เพื่อรับพรและแง่คิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านการงานและชีวิตประจำวัน
Read More
ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา (คณะโลจิสติกส์) ร่วมลงนามบันทึกความตกลง เพื่อพัฒนาบุคลกรระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะโลจิสติกส์) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงฯ  MOU โดยคุณบุบผา อมรเกียรติขจร (รธท.) และ รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความตกลงระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทบาลัยบูรพา ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 2...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ Logistics Innovation: Changing the business and consumer behaviors ได้รับเกียรติจาก คุณพร้อมพงษ์ ตันติวรรณ   Sale and Marketing Director, SCG YAMATO Express  มาบรรยายในครั้งนี้...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ ก้าวย่างและความท้าทายในการทำการค้าระหว่างประเทศของ ปตท.  ได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ นิธิฐิมณีรัตน์  Vice President, Business Planning & Subsidiary Management Department และ คุณขจร รุ่งสฤษศักดิ์ Team Leader, Petroleum...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ GMR Connectivity (The Greater Mekong Region) ได้รับเกียรติจาก คุณวิโชติ สัมพันธรัตน์ Container Terminal Director จากบริษัท Kerry Siam Seaport มาบรรยายในครั้งนี้ และทำให้ทราบถึง ภาพรวมของบริษัท...
Read More