ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ “รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ 2561”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ “รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ 2561”

ขอเชิญนิสิตคณะโลจิสติกส์เข้าร่วมโครงการ รดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ใต้ตึกสหศึกษา คณะโลจิสติกส์

 สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำขอพรจากอาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์

เพื่อรับพรและแง่คิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านการงานและชีวิตประจำวัน