งานเสวนาแนวทางการผลิตบุคลากร ด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์เพื่อรองรับความต้องการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออก

งานเสวนาแนวทางการผลิตบุคลากร ด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์เพื่อรองรับความต้องการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออก

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้เป็นประธานเปิดงานเสวนา “แนวทางการผลิตบุคลากร ด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์เพื่อรองรับความต้องการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออก” ซึ่งจัดขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กัปตันเฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ กรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กัปตันเอกชัย ธีระวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด และ เรือโทวสวัตติ์ ทองจู CEO บริษัท KTPS Logistics ขึ้นเสวนาร่วมกัน เพื่อต้องการกำหนดแนวทางร่วมกันในการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ เพื่อสอดรับกับนโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล