โครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 6)

โครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 6)

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 6) ประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รวมระยะเวลา 3 วัน โดยมี นักเรียน และ ครู อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทั้งหมด 52 คน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์ในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งในโครงการนี้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “เปิดโลกสู่เส้นทางอาชีพโลจิสติกส์” เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พาเยี่ยมชม ห้องฝึกจำลองการเดินเรือ (Simulator), ห้องเรียนบนเรือท่าเรือ และห้องแขนกลฯ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดบางแสน อีกทั้งยังศึกษาดูงาน ณ สถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในการทำงานทางด้านสายงานโลจิสติกส์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ภาพกิจกรรม