ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกท่านสู่วันฝึกซ้อมรวมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกท่านสู่วันฝึกซ้อมรวมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คณะโลจิสติกส์ ขอต้อนรับบัณฑิตทุกท่านในวันฝึกซ้อมรวม วันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2561 -2562 ณ หอประชุมทวีหอมชง ในวันซ้อมรวมนี้บัณฑิตทุกท่านจะได้ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 นี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ขันธสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผสันต์ ธัมปราชญ์ รับผิดชอบควบคุม ติดตามการเดินแถว และรับฟังการประเมินการฝึกซ้อมของบัณฑิต คณะโลจิสติกส์