เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023)
เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023) ณ โรงแรม Deevana Krabi Resort จังหวัดกระบี่ โดยทางอาจารย์ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "Investigating the applicable...
Read More