รับสมัครบัณฑิต เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการจัดการ สินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน ปี 3
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการจัดการ สินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน ปี 3 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (hasla) รับสมัครบัณฑิตผู้ว่างงาน หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สอบสัมภาษณ์ และเรียนออนไลน์ ตลอดหลักสูตร ใบสมัครกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดโครงการ
Read More
ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกท่านสู่วันฝึกซ้อมรวมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะโลจิสติกส์ ขอต้อนรับบัณฑิตทุกท่านในวันฝึกซ้อมรวม วันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2561 -2562 ณ หอประชุมทวีหอมชง ในวันซ้อมรวมนี้บัณฑิตทุกท่านจะได้ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 นี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ขันธสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท...
Read More