ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา LOGISTICS 4.0 Co-Creature for Future

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา LOGISTICS 4.0 Co-Creature for Future

ขอเชิญชวน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนา LOGISTICS 4.0 Co-Creature for Future ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ คณะโลจิสติกส์ ห้อง 401 ฟรี!! ตลอดงาน