ต้อนรับครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ต้อนรับครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัธยะ ยุวมิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมทั้งทีมสโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับคณะฯครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวน 36 คน ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการรับเข้าศึกษาต่อ และเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา รวมถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆภายในคณะโลจิสติกส์