การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุตรเกษตรกรชาวสวนยางเข้ารับทุนการศึกษา ตั้งเเต่งวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังภาพ
Read More
สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง ภาคพิเศษ (สำหรับ ปวส.) รับสมัคร TCAS รอบ 4
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง ภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ดังนี้ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี รับจำนวน 40 คน แขนงธุรกิจเรือสำราญ รับจำนวน 30 คน แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน รับจำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ....
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 จำนวน 40 คน สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/text/J5-66.pdf
Read More