โครงการบรรยายเรื่อง “heat stroke”
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 15.15 น. ณ ห้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Inspirium) นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ได้บรรยายในเรื่อง “heat stroke" เพื่อให้นิสิตนำไปใช้ในการป้องกันการเกิด heat strokeและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิด heat stroke
Read More
คอร์สติว TOEIC 2023
คอร์สติว TOEIC 2023 ค่าเรียนเพียง 500 บาท (รวมชีทเรียนแล้ว) ระยะเวลาเรียนกว่า 30 ชั่วโมง อัดแน่นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ทั้งหมด ครบเครื่องทั้งการฟัง การอ่าน พร้อมวัดผลจากข้อสอบเสมือนจริงตามเวลาสอบจริง เรียนทุกวันอังคารและพุธ เวลา 17.00 - 19.00 น. (กำหนดการตาม QR CODE ในภาพด้านล่าง) สนใจสมัครเรียนได้ที่ https://forms.gle/rURJw1zJeztBau5y9 *** ด่วน!...
Read More
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2566จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566ณ คณะโลจิสติกส์ ห้อง LOG2-401 เวลา 09:00-11:45 น.-แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี-แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน-แขนงวิชาเรือสำราญ-สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) เวลา 13:00-15:45 น.-แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์-แขนงวิชาการค้าโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ-แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี-แขนงวิชาธุรกิจการบิน(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) การแต่งกาย : ชุดนิสิต-นักศึกษา ไม่บังคับทรงเอหรือทรงพลีท แต่งกายตามเพศวิถี รองเท้าหุ้มส้น
Read More
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ
“คอร์สที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่” พบกับกิจกรรมพิเศษ "Cocktail Party" ดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเลแสนอบอุ่น วัน-เวลา เรียน : วันเสาร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ( 15ชั่วโมง ) สถานที่ : ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าธรรมเนียม : 4,500 บาท (รวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 22 รถบรรทุกไฟฟ้ากับงานขนส่งและโลจิสติกส์ โอกาส อุปสรรค และการปฏิวัติเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 09:30 - 12:00ห้อง 401 อาคาร LOG2 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Agenda : ภาพรวมของตลาดรถบรรทุกไฟฟ้า เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า เหตุผลที่บริษัทควรจะเลือกใช้ หรือไม่ควรใช้รถบรรทุกไฟฟ้า Lessons learned รถบรรทุกไฟฟ้าดัดแปลง Panus Drive ข้อกังวลเกี่ยวกับการดูแลรักษา ชิ้นส่วน อะไหล่ในการซ่อมแซม และประกันวินาศภัย แชร์ประสบการณ์รถบรรทุกหัวลากไฟฟ้าไร้คนขับ บริษัท ฮัทชิสัน...
Read More
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารฐานข้อมูล SJR Q2
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน และกัปตันกิตติศักดิ์ มัฆวาล ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Transactions on Maritime Science ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 1 หน้า 1-10 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Business, administration and lawข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.toms.com.hr/index.php/toms/article/view/525...
Read More