Logistics Talk ครั้งที่ 22 รถบรรทุกไฟฟ้ากับงานขนส่งและโลจิสติกส์ โอกาส อุปสรรค และการปฏิวัติเทคโนโลยี

Logistics Talk ครั้งที่ 22 รถบรรทุกไฟฟ้ากับงานขนส่งและโลจิสติกส์ โอกาส อุปสรรค และการปฏิวัติเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 09:30 – 12:00
ห้อง 401 อาคาร LOG2 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Agenda :

 • ภาพรวมของตลาดรถบรรทุกไฟฟ้า
 • เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า
 • เหตุผลที่บริษัทควรจะเลือกใช้ หรือไม่ควรใช้รถบรรทุกไฟฟ้า Lessons learned รถบรรทุกไฟฟ้าดัดแปลง Panus Drive
 • ข้อกังวลเกี่ยวกับการดูแลรักษา ชิ้นส่วน อะไหล่ในการซ่อมแซม และประกันวินาศภัย
 • แชร์ประสบการณ์รถบรรทุกหัวลากไฟฟ้าไร้คนขับ บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด

Speakers :

 • ดร.วิมล แสนอุ้ม
  (ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจนวัตกรรม บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด)
 • คุณอาณัติ มัชฌิมา
  (ประธานบริหารงานทั่วไป บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด)
 • รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
  (คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

Contact Us :
โทร. : 038-103-101, 038-103-102
เว็บไซต์ : https://buulog.com/

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/M3Aa8Pnr7MVjbevN8