สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง ภาคพิเศษ (สำหรับ ปวส.) รับสมัคร TCAS รอบ 4

สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง ภาคพิเศษ (สำหรับ ปวส.) รับสมัคร TCAS รอบ 4

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง ภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ดังนี้

  • แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี รับจำนวน 40 คน
  • แขนงธุรกิจเรือสำราญ รับจำนวน 30 คน
  • แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน รับจำนวน 30 คน

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/text/K4-66.pdf