สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ รับสมัคร TCAS รอบ 4

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 จำนวน 40 คน

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/text/J5-66.pdf