อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ. ธุรกิจการขนส่ง หารือความร่วมมือในการส่งนิสิตในหลักสูตรฯเข้าฝึกงานและทำงานบนเรือเฟอร์รี่ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ. ธุรกิจการขนส่ง หารือความร่วมมือในการส่งนิสิตในหลักสูตรฯเข้าฝึกงานและทำงานบนเรือเฟอร์รี่ 

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการขนส่ง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราดา อนุชิตนานนท์ ได้เข้าพบ กัปตัน วัชรพงษ์ ศิริ Operation Manager และคณะผู้บริหาร ของเรือเฟอร์รี่ ดิ บลู ดอลฟิน (The Blue Dolphin) โดย บริษัท เดอะ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด เรือขนส่งและโดยสารขนาดใหญ่ ให้บริการในเส้นทาง “สัตหีบ – เกาะสมุย” เพื่อหารือความร่วมมือในการส่งนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการขนส่ง เข้าฝึกงานและทำงานบนเรือเฟอร์รี่ ดิ บลู ดอลฟิน (The Blue Dolphin) ต่อไป