ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายเบญจพล คิมประเสริฐ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นายเบญจพล คิมประเสริฐ (น้องแคน) นิสิตชั้นปี ๑ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายเบญจพล คิมประเสริฐ ณ วัดบางช้างเหนือ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐...
Read More