ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายเบญจพล คิมประเสริฐ

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายเบญจพล คิมประเสริฐ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นายเบญจพล คิมประเสริฐ (น้องแคน) นิสิตชั้นปี ๑ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
นายเบญจพล คิมประเสริฐ
ณ วัดบางช้างเหนือ
ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๙.๓๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๐๐ น. รดน้ำศพ
วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวาย ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำบุญ ๗ วัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา มาติกา-บังสุกุล
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประชุมเพลิง