ล่ามการประกวด Miss Earth Thailand 2018

ล่ามการประกวด Miss Earth Thailand 2018

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมความสามารถของ นายอภิวัฒน์ เปรมปรีชา ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ รุ่น 12 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีโอกาสได้รับเชิญให้เป็นล่ามแปลคำถามให้กับ การประกวดนางงาม Miss Earth Thailand 2018 ณ โรงแรม Diamond Manila Philippines และ MOA Aren ในวันที่ 1 และ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ชมเทปบันทึกการประกวด