รวมพลังจิตอาสาเรารักมหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสาเรารักมหาวิทยาลัยบูรพา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กองกิจการนิสิต เเละนิสิตจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา
Read More